Vespan istuin madallettiin ajajalle sopivaksi. Vanha päällys laitettiin takaisin.